Dlaczego powinno się dokonać wyceny mieszkania?

Wycena jest częścią początkowych wydatków, które należy rozważyć przed zakupem nieruchomości, oprócz zaliczki, kosztów notarialnych, prowizji oraz innych ważnych kwestii. Chociaż może być wykorzystywana do różnych celów, wycena ma kluczowe zastosowanie w tym zapewnienie jasności co do rzeczywistej wartości nieruchomości. Niezbędna jest do udzielenia kredytu hipotecznego. Warto jednak zastanowić się nad tym, jakie są formy wyceny nieruchomości.

Rodzaje wycen nieruchomości

fachowa wycena mieszkaniaWycenę nieruchomości musi zrobić ekspert, który określi wartość domu lub mieszkania, a także jego specyficzne cechy. Wśród najczęstszych rodzajów wycen wyróżnić można wycenę handlową. Taka wycena przede wszystkim wskazuje wartość nieruchomości na rynku nieruchomości. Wycena poniżej rzeczywistej wartości może oznaczać utratę inwestycji i odwrotnie – podobnie zawyżona cena może skomplikować sprzedaż nieruchomości. Dla kupującego i sprzedającego najlepszym rozwiązaniem więc fachowa wycena mieszkania mocno zbliżona do zaproponowanej ceny mieszkania. Wycena podatkowa ustanawia kwotę podatku, który należy zapłacić od nieruchomości. I te są dwojakiego rodzaju w tym wyceny katastralne, w których ustalany jest podatek od nieruchomości płacony przez nieruchomość oraz wycena przeniesienia, gdy nieruchomość zmienia właściciela. Wycena według szacunków wartości pomaga przede wszystkim ustalić cenę nieruchomości, która jest jeszcze w budowie, czyli jest jeszcze w przedsprzedaży. Warto określić wartość nieruchomości, aby zadecydować o wysokości ceny wymaganej przy wynajmie. Jest to również często wymagane i opłacane przez właściciela, który chce dokonać cesji lub zmiany umowy najmu. Wraz z zaliczką i innymi kosztami wstępnymi wycenę handlową musi pokryć nabywca nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Aby złożyć wniosek o wycenę potrzebne są pewne dokumenty, takie jak księga wieczysta, podatek od nieruchomości, ostatni rachunek za wodę, akty własności nieruchomości, rachunek za prąd lub telefon.

Kwota wynikająca z wyceny nie zawsze jest wartością handlową, gdyż może  być zagospodarowana dla celów podatkowych. Dla celów administracyjnych wyceny są ważne przez sześć miesięcy, liczonych od daty wystawienia, pod warunkiem, że nie ulegną zmianie cechy fizyczne nieruchomości lub ogólne warunki rynku nieruchomości. Myśląc o zakupie nieruchomości i potrzebując kredytu hipotecznego, najlepszą opcją profesjonalny i znany rzeczoznawca, który optymalnie wyceni mieszkanie, które będzie sprzedane.