Wyburzanie budynku – koszty i formalności

Rozbiórka starego domu czy nieużytkowanego budynku wiąże się z ciężkimi pracami, jak również z dopełnieniem stosownych formalności. Nie zawsze wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę, czasem wystarczy zgłosić tylko taki zamiar i w przypadku braku sprzeciwu starostwa, można przystąpić do prac wyburzeniowych. Wszystkie czynności muszą być jednak zgodne z prawem, inaczej narażamy się na karę grzywny. Od czego zacząć rozbiórkę i jak wygląda ona w praktyce?

Wyburzanie domu – za co płacimy?

fachowe wyburzeniaNa dobry początek warto zacząć od dopełnienia wymaganych formalności. Jeśli budynek nie wymagał zgłoszenia jego budowy, nie wymaga również pozwolenia na wyburzanie. Zatem każdy budynek gospodarczy parterowy wolnostojący, o powierzchni nie przekraczającej 25m2 nie wymaga specjalnego pozwolenia. Wyburzanie bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem do starostwa, możliwe jest w przypadku budynku niższego niż 8m, nie oddalonego od granicy działki bardziej, niż na połowę wysokości. Budynek ten nie może być także wpisany do rejestru zabytków, ani objęty ochroną konserwatorską. Od wniesienia zgłoszenia do rozpoczęcia prac należy poczekać 30 dni. W tym czasie urząd ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu lub nałożenia nakazu zdobycia pozwolenia na rozbiórkę. Jeśli jednak nic takiego nie nastąpi, można przystąpić do pracy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zły stan budynku zagraża bezpieczeństwu ludzi. W takim wypadku prace należy rozpocząć natychmiast, a w międzyczasie dopełniać formalności urzędowe. W każdych innych, niż wyżej wymienione przypadki, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Same prace, w zależności od rodzaju i stanu budynku, bywają skomplikowane. W przypadku domu drewnianego, koszty jego rozbiórki nie są tak wysokie, a prace nie wymagają ciężkiego sprzętu. Na fachowe wyburzenia natomiast narażone są budynki murowane. Koszt takiej usługi jest znacznie wyższy, zależny przede wszystkim od kubatury budynku. Na cenę wpływ będzie miała również grubość ścian oraz stopień skomplikowania prac. Ostateczne koszty kształtowane są także przez odległość od miejsca, do którego wywożony będzie gruz i reszta odpadów z rozbiórki.

Pozostaje rozwiązanie kwestii rozbiórki budynków wpisanych do rejestru zabytków. Czy jest ona możliwa? Tak, pod warunkiem, że stan budowli nie kwalifikuje jej do remontu. Przed rozpoczęciem wyburzania konieczne będzie uzyskanie wypisu budynku z rejestru zabytków u generalnego konserwatora zabytków. Dopiero po pozytywnej decyzji można wystąpić do starosty o pozwolenie na rozbiórkę.