Bezpieczne korzystanie z podnośników

 

Panel sterowania podnośnika koszowego znajduje się w klatce roboczej podestu. Z tego miejsca można kontrolować wszystkie ruchy podnośnika. Kosze robocze mają nośność 100-1000 kg w zależności od modelu podnośnika. Rozróżnia się kosze robocze z tworzywa sztucznego i aluminium. Do pracy pod napięciem w liniach elektrycznych pod napięciem zalecana jest podwójna izolacja pod napięciem 1000 V, ale zazwyczaj jest to część standardowego wyposażenia.

Elementy bezpieczeństwa podnośników koszowych

podnośniki koszowe - trójmiastoNa placach budowy stosuje się zazwyczaj samobieżne podnośniki koszowe teleskopowe i przegubowe z napędem diesla, które osiągają wysokość roboczą od 12 do 44 m. Podczas korzystania z podnośników w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, użytkownicy mogą zostać porażeni prądem, jeśli winda zetknie się z przewodami pod napięciem. W celu zmniejszenia tego zagrożenia można zastosować materiały nieprzewodzące, takie jak włókno szklane. W pobliżu zagrożeń elektrycznych mogą być wyznaczone strefy zakazu ruchu. Podnośniki są często wyposażone w różne czujniki nachylenia. Najczęściej aktywowanym czujnikiem jest czujnik nadwagi, który nie pozwoli na podniesienie platformy w przypadku przekroczenia maksymalnej masy operacyjnej. Czujniki w maszynie wykrywają, że ciężar na podnośniku jest niewyważony do takiego stopnia, że istnieje ryzyko jego przewrócenia się w przypadku dalszego podnoszenia. Inny czujnik odmówi wysunięcia podestu, jeżeli maszyna znajduje się na znacznym nachyleniu. Niektóre modele podnośników dodatkowo wyposażone są w przeciwwagi, które wysuwają się, aby zrównoważyć ryzyko przewrócenia się maszyny związane z wysuwaniem takich przedmiotów jak wysięgniki czy mosty. Podobnie jak w przypadku większości niebezpiecznych urządzeń mechanicznych, wszystkie podnośniki (m.in. podnośniki koszowe – trójmiasto) są wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego, który może zostać aktywowany przez użytkownika w przypadku awarii lub zagrożenia. Najlepsza praktyka nakazuje zamontowanie przycisków zatrzymania awaryjnego na podeście i w podstawie jako minimum.

Inne elementy bezpieczeństwa obejmują automatyczną samokontrolę części roboczych podnośników, w tym woltomierz, który wykrywa, czy winda nie ma wystarczającej mocy do wykonania swoich zadań i uniemożliwia działanie w przypadku niewystarczającego napięcia zasilania. Niektóre podnośniki wyposażone są w ręczne dźwignie opuszczania u podstawy maszyny, umożliwiające operatorom opuszczenie platformy na ziemię w przypadku awarii zasilania lub sterowania, bądź w przypadku nieuprawnionego użycia maszyny.