Dwa rodzaje poszukiwań

 

Działalności związane z detektywistyką podchodzą do tematu poszukiwań osób na dwa sposoby: po pierwsze, jest to poszukiwanie osób zaginionych; po drugie, jest to poszukiwanie osób na zlecenie klienta. W jednym i w drugim sensie mamy do czynienia z poszukiwaniami, jednak różnią się one przede wszystkim statusem prawnym poszukiwanej osoby. W pierwszym przypadku, będzie to poszukiwanie osoby uznanej za zaginioną, w drugim przypadku będzie to poszukiwanie osób o nieznanym miejscu pobytu, ale nie uznanych za zaginione.

Poszukiwanie osób w dwóch znaczeniach

poszukiwanie osób w KatowicachKażde z powyżej opisanych rodzajów poszukiwań zakłada inne metody pracy operacyjnej, posiadanie innego rodzaju kompetencji oraz różny stopień skomplikowania sprawy. Poszukiwania osób w związku z koniecznością ustalenia miejsca pobytu, która nie jest uznana za osobę zaginioną odbywają się w zupełnie inny sposób. Technika szukania polega głównie na badaniu ostatnich znanych miejsc przebywania, miejsca pracy osoby poszukiwanej, badana jest jej historia korespondencji, zdjęcia na których przebywa w portalach społecznościowych. Poszukiwanie osób w celu ustalenia ich miejsca pobytu jest inicjowane głównie przez prywatne firmy, osoby będące w jakiejś sytuacji prawnej z osobami poszukiwanymi. Poszukiwanie osób w Katowicach to jedna ze specjalności wykwalifikowanej agencji detektywistycznej, która zajmuje się tego typu sprawami. Ma na swoim koncie setki ustalonych miejsc pobytu, zleceń realizowanych przez instytucje finansowe w celu znalezienia miejsca pobytu dłużnika, realizacji poszukiwań osób pozostających w obowiązku alimentacyjnym oraz poszukiwań osób, do których odnosi się wola wyrażona w testamencie zmarłej osoby. Druga grupa poszukiwań realizowana przez firmy detektywistyczne to poszukiwania zaginionych osób. Zazwyczaj tego typu firmy detektywistyczne prowadzą działania inicjowane przez rodzinę poszukiwanej osoby w momencie wyczerpania się formuły pracy policji, ale zdarza się, że poszukiwania są prowadzone równolegle do bieżących prac organów ścigania, w tym policji.

Obsługę w jednym i w drugim zakresie możemy znaleźć w jednym biurze detektywistycznym. Często zdarza się, że poszukiwania w jakimś sensie się łączą. Czasami zdarza się, że na gruncie działań operacyjnych poszukiwana osoba, w celu ustalenia miejsca pobytu zostaje uznana za osobę zaginioną. Jeden i drugi proces łączy w sobie umiejętność prowadzenia śledztw na bardzo dużym poziomie pierwotnej spekulacyjności i konieczności porządkowania faktów. Bez wątpienia, śledztwa osób uznanych za zaginione są w swojej naturze zdecydowanie trudniejsze.