Jakość wykonywania badań gruntowych

 

W branży budowlanej procedurą, która inicjuje wszelkie dalsze działania, jest profesjonalna ekspertyza geodezyjna. Pomoże nam wyznaczyć nie tylko granice działki, ale także określić rodzaj gleby i poziom wód gruntowych. Źle przeprowadzone badanie gruntów skutkuje późniejszymi kłopotami podczas budowy, dlatego tak ważne jest wykonanie ekspertyzy geologicznej.

Komu zlecić badanie gruntów?

badania gruntówFirmy, zajmujące się inżynierią i ekspertyzą geotechniczną gruntów, w ciągu krótkiego czasu na specjalne zamówienie, zrealizują dla klienta biznesowego bądź indywidualnego profesjonalną ekspertyzę gruntów. Warto przed zleceniem badania potrafić już określić dokładnie miejsca, w których nasza przyszła przestrzeń będzie miała swoje granice, po to by firma geodezyjną mogła właśnie w tych miejscach wykonać odwierty. Zaoszczędza nam to wiele czasu, jak i naszych osobistych funduszy. Im większa jest ilość odwiertów w obrębie granic naszego przyszłego domu, tym lepsze są wyniki ekspertyzy badania gruntów. Taka ekspertyza po wykonanym badaniu może, ale nie musi się pojawić. Firmy nie mają obowiązku prezentacji wyników swoich badań. Nie mniej jednak lepiej zamówić firmę, która wykona dla nas badania, zakończone dokumentacją, ponieważ wgląd w takie wyniki badań przyda nam się także po zakończeniu budowy. Firma geodezyjna wykona odwierty na dużej głębokości, co pozwoli jej określić rodzaj gleby i poziom wód glebowych. Zawarta w raporcie zostanie ekspertyza hydrologiczna, jak i analiza podłoża gruntowego. Podstawowym zastosowaniem raportu z badań geologicznych jest późniejsze opracowanie konstrukcji i materiałów budowlanych, dopasowanych do rodzaju podłoża, jak i zaplanowanie rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w planie budowy domu. Pozwala także określić drenażowy system wodny gruntu. Nie tylko klienci indywidualni, planujący budowę swojego domu rodzinnego, potrzebować będą badania, ale także klienci biznesowi z branży budowlanej, architektonicznej, czy projektowej. Często także badania te wykorzystuje się na potrzeby badań archeologicznych. Firma geologiczna wykonująca ekspertyzę musi cechować się rzetelnością i dokładnością. Źle wykonany raport gruntów może skutkować złym zaplanowaniem budowy domu, i na przykład nasiąkaniem niektórych pomieszczeń w domu wodami gruntowymi spod spodu.

Zlecając badania geodezyjne i geotechniczne, musimy zwrócić szczególną uwagę, na to czy dana firma podchodzi do każdego zlecenia indywidualnie. Raport z badań gruntów musi być zgodny ze stanem fatycznymi. Posłużyć nam powinien na wiele lat od zakończonej budowy, w przypadkach gdy chcemy przeprojektować bądź dobudować inne elementy budowlane na naszej działce.