Nowe narzędzia procesu wytwarzania oprogramowania

 

Ten sposób na wydanie lepszego oprogramowania. To nie tylko narzędzia techniczne lub przepływy pracy. To także praktyka kulturowa. Przyjęte praktyki, które obejmują: Mierzenie rzeczy, które mają wpływ na cele Twojej organizacji. Korzystanie ze wspólnego zestawu narzędzi programistycznych i najlepszych praktyk. Uwzględnienie wszystkich zespołów w procesie dostarczania oprogramowania, od planowania do produkcjiAutomatyzacja procesu programowania i usuwanie wąskich gardeł w celu szybszej dostawy.

Model Dev i Ops łączy opracowywanie i wdrażanie aplikacji

devopsPortrety terminów dotyczących rozwoju i operacji, mające na celu reprezentowanie wspólnego lub wspólnego podejścia do zadań wykonywanych przez zespoły zajmujące się tworzeniem aplikacji i operacjami IT. Termin DevOps jest używany na kilka sposobów. W najszerszym znaczeniu jest filozofią operacyjną, która promuje lepszą komunikację i współpracę między tymi zespołami – i innymi – w organizacji. W najściślejszej interpretacji opisuje przyjęcie programowalnego rozwoju oprogramowania, automatyzacji oraz wdrażania i konserwacji infrastruktury. Termin ten określa także kulturę, która nadzoruje cały łańcuch dostarczania oprogramowania i wspólnych usług oraz promuje przyjęcie nowych narzędzi programistycznych i najlepszych praktyk. Obejmują one ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie lub narzędzia ciągłego wdrażania, z naciskiem na automatyzację zadań. Inne produkty wspierające to systemy monitorowania w czasie rzeczywistym i reagowania na incydenty, a także platformy współpracy.Niektórzy specjaliści IT nie wierzą, że wystarczy prosta kombinacja Dev i Ops, a termin Powinien wyraźnie obejmować biznes, bezpieczeństwo i testowanie. Skuteczne Musi obejmować wszystkie grupy decydujące o sukcesie IT, bez względu na dodatki segmentu do tego terminu. Model łączy opracowywanie i wdrażanie aplikacji w usprawniony proces, który łączy wysiłki związane z opracowywaniem, kontrolą jakości i działami IT z mniejszą liczbą bramek i bardziej ciągłym przepływem pracy.

Podejście może współistnieć z tworzeniem oprogramowania Agile; Ramy zarządzania usługami IT, takie jak Biblioteka infrastruktury IT; dyrektywy zarządzania projektami, takie jak lean i six sigma; oraz inne strategie realizacji projektów informatycznych w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych. Chociaż zwykle wiąże się to z rozwojem Agile, obie metody nie muszą być stosowane razem. Patrickowi Debois, konsultantowi ds. Rozwoju oprogramowania, przypisuje się termin w 2009 roku, nazywając konferencję Dni DevOps.