Nowoczesne lustro drogowe

Lustra drogowe spełniają ważną funkcję w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach. Ustawia się je w miejscach o ograniczonej widoczności (przystanki komunikacji zbiorowej, skrzyżowania ulic, wyjazdy z posesji, drogi wewnętrzne w zakładach produkcyjnych itp.). Ich głównym zadaniem jest eliminacja martwych punktów i ułatwienie poruszania się pojazdom. Lustra powinny być odpowiednio ustawione i nie zniekształcać odbijanego obrazu. 

Zalety stosowania luster drogowych

okrągłe lustro drogoweSpecjalne lustra spełniają ważną funkcję w zapewnianiu bezpieczeństwa drogowego. Istnieją dwa rodzaje luster: lustro drogowe okrągłe U – 18a o średnicy 500 lub 600 mm lub lustro drogowe prostokątne U – 18b. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z dnia 23 grudnia, nr 220 poz. 2181), lustra drogowe zostały oznaczone, jako U – 18a muszą posiadać krawędź odblaskową o biało – czerwonym wzorze. Przepis ten nie dotyczy dróg wewnętrznych i prywatnych, gdzie można stosować lustra o prostszej i tańszej konstrukcji. Okrągłe lustro drogowe stosuje się w miejscach, gdzie wymagana jest większa widoczność danego obszaru. Lustra prostokątne dają o wiele dokładniejszy rezultat i stosuje się je tam, gdzie wymagana jest widoczność większego obszaru, np. w wąskich uliczkach i na terenach gęsto zabudowanych. Powinny być zamontowane na wysokości minimum dwóch metrów od poziomu chodnika. Są szczególnie ważne tam, gdzie do transportu materiału używa się wózków widłowych. Na lustra drogowe najczęściej wybierane są lustra akrylowe. Ten rodzaj luster charakteryzuje się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Do szczególnie ciężkich warunków stosowane są lustra podgrzewane elektrycznie lub posiadające specjalną powłokę i konstrukcję, które utrudniają osadzanie się szronu, pary wodnej i śniegu. Kiedy wybieramy lustro przemysłowe powinniśmy wziąć pod uwagę ich przeznaczenie, zakres pola widzenia, odległość obserwacji i materiał zwierciadła. Jeżeli lustro będzie zamontowane na zewnątrz to powinniśmy sprawdzić, czy jest ono odporne na promieniowanie UV, wilgoci i ujemnych temperatur. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że posłuży ono nam przez długie lata.

Lustra powinny być wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości produktów odpornych na stłuczenia. Bywa że, lustra, mają zamontowaną siatkę, która chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Lustra drogowe są stosowane w celu zapobieganiu wypadków samochodowych na skrzyżowaniach o ograniczonej widoczności. Lustra drogowe są produkowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury.