Posada dla Białorusina

Pracownicy z Europy wschodniej, a zwłaszcza z krajów byłego ZSRR są na europejskim i polskim rynku pracy nieocenieni, głównie ze względu na konkurencyjność pod względem generowanych kosztów, które wiążą się z zatrudnieniem i utrzymaniem pracownika. Praca dla osób nie będących obywatelami Polski znajduje się głównie w większych miastach w produkcji, logistyce, ale także na stanowiskach specjalistycznych, w międzynarodowych korporacjach, gdzie ze swoją dobrą znajomością języka polskiego i naturalnego języka, mogą oni konkurować o pracę z absolwentami szkół wyższych w Polsce.

Dlaczego Białorusini pracują w Polsce?

praca dla białorusinówSytuacja dla osób pochodzących z Białorusi nie różni się w sposób znaczący od reszty osób, szukających zatrudnienia na terytorium RP, które pochodzą zza naszej wschodniej granicy. Pracowników z Białorusi jest na chwilę obecną w Polsce zdecydowanie mniej niż pracowników chociażby z Ukrainy, ale w przypadku pracowników z Ukrainy, poza czynnikiem ekonomicznym, determinującym ich napływ nad Wisłę, występuje jeszcze bardzo silny w ostatnich latach czynnik polityczny, sprawiający, że Polska stała się dla nich naturalnym kierunkiem migracji ekonomicznej czy politycznej. Praca dla Białorusinów znajduje się głównie w produkcji, handlu, budowlance. Głównym ośrodkiem szukania pracy dla Białorusinów są regiony centralnej Polski, województwo mazowieckie i województwo łódzkie, z Warszawą i Łodzią na czele. Zdeterminowane jest to głównie bliskością geograficzną i niezłym połączeniem komunikacyjnym z Białorusią. Białorusini mogą znaleźć pracę również na stanowiskach specjalistycznych, gdzie szczególnie przydają im się wyniesione z domów zdolności językowe. Jako że, większość Białorusinów z swoich domach porozumiewa się w języku rosyjskim, to Białorusini stają się właśnie ze względu na doskonałą znajomość języka rosyjskiego łakomym kąskiem na rynku pracy na stanowiskach specjalistycznych, w których niezbędna jest biegłość w posługiwaniu się tym językiem. Białorusini emigrują do Polski również z podobnych powodów, dla których emigrują np. Ukraińcy – z powodów ekonomicznych i politycznych.

Na polskim rynku pracy, wciąż występuje bardzo duże zapotrzebowanie na usługi pracownicze osób zza wschodnich granic RP, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Białorusi. Białorusini są w Polsce cenionymi fachowcami, o podobnym usposobieniu i o podobnym wychowaniu kulturowym, stąd nie mają oni zazwyczaj problemów aklimatyzacyjnych uniemożliwiających szybkie podjęcie pracy. Warto zwrócić swoją uwagę na Białorusinów, otwierając swój zakład pracy na pracowników zza wschodniej granicy.