Różne rodzaje kliamtyzatorów

 

Klimatyzator ewaporacyjny nazywany też czasem klimatyzatorem adiabatycznym lub po prostu klimatyzatorem. Jest to urządzenie wykorzystywane do chłodzenia powietrza. Odbywa się to najczęściej podczas procesu odparowywania wody. Ponadto jego zasada działania jest nieco inna niż tych klimatyzatorów, które opierają się na procesach rozprężania oraz sprężania środków chłodniczych. Ewaporacja jest procesem fizycznym, który opiera się na dużych wartościach entalpii. Niewątpliwą zaletą tego typu chłodzenia jest oszczędność energii.

Jak działają klimatyzatory ewaporacyjne?

klimatyzator ewaporacyjnyPodstawową funkcją każdego klimatyzatora nie tylko ewaporacyjnego jest obniżenie temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu. Klimatyzator ewaporacyjny nie opiera się na sprzężeniu oraz rozprężaniu ani nie wykorzystuje środków chłodniczych. Ich zasada działania opiera się na chłodzeniu adiabatycznym, co oznacza, że woda, która dostaje się do powietrza powoduje obniżenie jego temperatury. Odparowywanie wody jest możliwe poprzez dostarczenie energii nazywanej jawną. Pozyskiwana jest ona w postaci ciepła z powietrza. W następnych etapach ciepło jawne przekształca się w energię utajoną (nazywaną także adiabatyczną). Jest to możliwe, ponieważ gaz jakim jest powietrze posiada stałą entalpię. Z drugiej strony woda jest rozpuszczalnikiem o jednym z największych wartości ciepła parowania. Ponadto woda jest ogólnie dostępna i stosunkowo tania w eksploatacji. Istnieje kilka rodzajów klimatyzatorów ewaporacyjnych. Pierwszym z nich jest klimatyzator ewaporacyjny bezpośredni, który obok chłodzenia powietrza pozwala także na wprowadzenie trochę wilgotności. Następnie wyróżnia się klimatyzator pośredni, który działa w oparciu o zamknięty obieg w przeciwieństwie do bezpośredniego. Ostatni typ klimatyzatorów ewaporacyjnych jaki wyróżnia się to klimatyzatory hybrydowy, który łączy w sobie cechy zarówno pośredniego jak i bezpośredniego. Jest on podzielony na dwie części, z których pierwsza jest obiegiem zamkniętym, a druga otwartym.

Klimatyzatory są urządzeniami, które pozwalają schłodzić temperaturę otoczenia. Szczególnie przydają się w okresie upalnych dni w lecie. Z kolei w tropikalnych państwach ich obecność jest niemal wymogiem w każdym gospodarstwie domowym. Klimatyzator ewaporacyjny jest świetną alternatywą dla klimatyzatorów wykorzystujących czynniki sprężające. Przede wszystkim ich koszty utrzymania i pracy są niższe, co sprawia, że można dzięki nim ograniczyć koszty. Co ciekawe w starożytny Egipcie do chłodzenia także wykorzystywano proces adiabatycznego ochładzania powietrza.