Wentylatory do stanowisk pracy

Zakłady pracy i warsztaty obróbkowe wymagały bardzo dobrej wentylacji, choć nawet w przypadku najlepiej wyposażonych obiektów mogło okazać się, iż jest ona niewystarczająca. Duże ilości kurzu i pyłu, powstającego w trakcie obróbki materiałów powodowały często konieczność ciągłego noszenia masek przeciwpyłowych na zmianie. Mimo iż takowe chroniły pracowników przed szkodliwymi efektami wdychania zapylonego powietrza, nie należały do komfortowych i czasem utrudniały wykonywanie zadań.

Wentylacja odciągowa do zakładów pracy

wentylator wyciągowyZapylenie wpływało również szkodliwie na urządzenia klimatyzacyjne, zwłaszcza w bardzo suchym otoczeniu, dlatego też niemal wszystkie nowoczesne zakłady pracy instalowały dodatkową wentylację odciągową, służącą do usuwania nadmiernie zapylonego powietrza z pomieszczeń. W celu jak największej skuteczności tego rodzaju wentylacji, nad każdym stanowiskiem pracy montowany był co najmniej jeden wentylator wyciągowy o dużej mocy, na bieżąco usuwający zapylone powietrze z najbliższego otoczenia stanowiska, nad którym był umieszczony. Wentylatory te posiadały bardzo wysoką siłę ciągu, mogąc służyć do usuwania dowolnych pozostałości po obróbce drewna, tworzyw sztucznych, a nawet wyciągając opiłki metali. Przewody odciągowe były zazwyczaj podłączane do głównej instalacji wentylacyjnej, choć niekiedy posiadały własną infrastrukturę, zwłaszcza w pomieszczeniach o potencjalnie wysokim poziomie zapylenia. Odciągane powietrze było wypuszczane poza wentylowanym pomieszczeniem w bezpieczny sposób, nie zagrażający w żaden sposób otoczeniu. W razie konieczności, wentylatory mogły również służyć do awaryjnego oczyszczania powietrza pomieszczenia po ustawieniu najwyższych obrotów silnika. Takie oczyszczanie mogło być jednak przeprowadzone wyłącznie po zamknięciu obiektu, gdyż silny ciąg mógł stwarzać zagrożenie dla pracowników znajdujących się w pobliżu. Była to jednak doskonała metoda na oczyszczenie pomieszczeń w których wentylacja dopiero rozpoczynała działanie, i doprowadzenie ich do nowo wyznaczonego standardu. Mimo dużej siły ciągu, wentylatory nie pobierały szczególnie dużej ilości energii elektrycznej.

Montaż tego rodzaju wentylacji był dla wielu zakładów o tyle atrakcyjny, iż nie wymagał tworzenia bardzo rozległej infrastruktury. Tunele odciągowe składały się bowiem z odcinków łączonych ze sobą w jedną całość, i najczęściej były podwieszane do sufitu lub ścian pomieszczeń, w których zostawały montowane. Nie wymagały one więc żadnych dodatkowych prac przy przerabianiu układu pomieszczeń.