Zaawansowane kursy pilotów

Kursy pilotów komercyjnych różniły się od siebie w zależności od jednostki szkoleniowej, która je przeprowadzała. Niektóre były bardzo ekstensywnymi szkoleniami, obejmującymi wszystkie potrzebne zagadnienia, i posiadały zdecydowanie wysoki poziom oraz równie wysokie wymagania. Inne traktowały wiedzę po przysłowiowych łebkach, tylko pobieżnie poruszając niektóre tematy, rzadko mające miejsce w powietrzu, których znajomość często mogła znacznie ułatwić postępowanie w razie ich wystąpienia.

Najlepsze szkolenia pilotów samolotów komercyjnych

dobry kurs pilota samolotuBy móc radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, czy stosować prawidłową metodę komunikacji ze stacjami naziemnymi i pozostałymi uczestnikami ruchu powietrznego, kursant musiał zapoznać się z bardzo dużą ilością materiału, będącą nierzadko jedną trzecią całego kursu. Każdy polecany, dobry kurs pilota samolotu komercyjnego obejmował więc właściwe posługiwanie się terminologią używaną w lotnictwie, której znajomość i zastosowanie było niezbędne nawet dla pilotów cywilnych. Wiele kursów kładło szczególny nacisk na szkolenia komunikacji, przeprowadzając bardzo liczne testy i sprawdziany znajomości takowego, by jak najlepiej przygotować pilotów do wykonywania zadań. Błędy w komunikacji mogły bowiem nie tylko być przyczyną utrudnień dla samego pilota, ale również dla pozostałych uczestników ruchu powietrznego, i były bodaj najczęstszą przyczyną wypadków lotniczych na całym świecie. Postępowanie w sytuacji zagrożenia było kolejnym bardzo ważnym punktem, na jaki szkoleniowcy kładli ogromny nacisk. Mimo iż procedury awaryjne opisywane były w podręczniku, jaki posiadał każdy pilot w trakcie lotu, znajomość najczęściej zdarzających się sytuacji niebezpiecznych ułatwiała reakcję w razie wystąpienia takowych, i przygotowywała do sprawniejszego radzenia sobie z takowymi. Niejednokrotnie zdarzało się iż w trakcie szkoleń na symulatorach lotu, lub nawet lotów treningowych, symulowane awarie sprzętu czy sytuacje nadzwyczajne były częścią programu, sprawdzając możliwości pilotów w praktyce.

Najlepsze centra szkoleniowe korzystały często z pomocy doświadczonych pilotów linii lotniczych, posiadających tysiące wylatanych godzin, do przeprowadzania szkoleń teoretycznych czy praktycznych. Mając kontakt z takowymi sytuacjami, szkoleniowcy mogli więc lepiej przedstawić dane zagrożenie, jego źródła i najszybsze sposoby na zminimalizowanie zagrożenia. Najbardziej ekstensywne i długotrwałe kursy były ogólnie uznawane za najlepsze, gdyż obejmowały wszystkie potrzebne zagadnienia, wykładając je w sposób zrozumiały i bardzo wyczerpujący.